Aktualizace administrace: export objednávky do CSV

Dnes jsem aktualizoval aplikaci administrace eshopu. Tento update obsahuje novou funkcionalitu zajišťující export objednávek z eshopu do CSV souboru pro jejich další zpracování.

Jak to funguje najdete v této manuálové stránce.

Zítra budu aktualizovat samotnou aplikaci eshopu, která zajišťuje zasílání CSV exportního souboru s právě pořízenou objednávkou v reálném čase.