Přihlášení registrovaného zákazníka

Opravil jsem chybu v přihlášení registrovaného zákazníka: Popis chyby Pokud se zaregistrovaný zákazník přihlašuje do eshopu v kterémkoliv místě kromě detailního pohledu na jakoukoliv položku, proběhne přihlášení v pořádku. Pokud se ale pokusil přihlásit ze stránky, kde se zobratovaly detailní informace o nějaké položce, pak se po kliknutí na tlačítko Přihlásit, místo samotného přihlášení, daná … [Read more…]

Zaokrouhlování ostré faktury

Opravil jsem funkcionalitu generování PDFka ostré faktury (daňového dokladu). Nyní se korektně matematicky zaokrouhluje celková částka k úhradě na celé koruny s tím, že v případě provedení zaokrouhlení se do faktury vloží položka s tímto zaokrouhlením. Vedle toho se zaokrouhlení vloží i do rekapitulace DPH pod nulovou sazbou.

Úprava CSS eshopu

Dnes jsem provedl drobnou úpravu v CSS eshopu. Konkrétně jsem upravil: #pravy { float: right; margin: 0 0 0 9px; } Původně byl nastaven okraj na 10 o díky tomu docházelo při oddálení pohledu k rozpadu 3 sloupcového layoutu. Konktétně se pravý sloupec posunul až pod prostřední sloupec. K této chybě docházelo jen u konkrétních … [Read more…]

Oprava Slimboxu

Vzhledem k nutnosti implementovat do eshopu a administrace funkcionalitu pro odsouhlasení informace o ukládání cookies, byť eshop jako takový žádné cookies neukládá, jsem do eshopu zavlekl JavaScriptovou knihovnu jQuery, se kterou nebyla kompatabilní další JavaScriptová knihovna používaná pro zobrazování velkých obrázků po kliknutí na jejich zmenšeninu. Upgradoval jsem tuto knihovnu na novou verzi a vše … [Read more…]

Oprava výpočtu ceny TopTrans

Dnes jsem opravil chybu související s výpočtem ceny dopravy přepravní služby Toptrans. Novou verzi jsem již nainstaloval a všechny eshopy jí mají k dispozici. V administraci se v souvislosti s tímto updatem nic neměnilo.