Eshop ještě více SEO

Aby náš eshop byl ještě více SEO můžete ovlivňovat některé parametry HTML hlavičky:

  • Můžete nastavit vlastní jednotný (globální) TITLE pro celý eshop.
  • Můžete nastavit vlastní meta tagy globálně pro celý eshop.
  • U každé položky eshopu můžete individuálně nastavit tagy TITLE, DESCRIPTION a KEYWORDS s tím, že pokud je nastavíte „překryjí“ globální nastavení těchto tagů. U položek eshopu, které nemají individuláně nastaveny tyto tagy se budou zobrazovat jejich globální definice.

Nově jsem rozšířili tyto možnosti na úroveň definovaných skupin zboží:

  • HTML tag TITLE stránky bez kliknutí na (vybrání) konkrétní položku zboží se nastaví dle skupiny či podskupiny z produktového menu.
  • Stejně tak se nastaví i tag DESCRIPTION s tím, že jeho obsahem je text definovaný k dané skupině. Pokud u skupiny není žádný text, nastaví se DESCRIPTION na název skupiny.