Jak danit příjmy z internetového prodeje

Pokud prodávávte na Internetu, měli bysta asi vědět jak správěn danit své příjmy z této činnosti. Důležité je vědět, že je rozdíl mezi prodáváním na Internetu, co by podnikatelskou činností a prodejem na Internetu, co by nahodilou činností, která není provozována trvala, ale jednorázově či nahodile.

Pokud podnikáte na Internetu a prodávate systematicky za účelem zisku, pak se jedná a podnikatelksou činnost a všechny příjmy s této činnosti podléhají dani z příjmu. Pokud za 12 měsíců příjem přesáhne 1.000.000 Kč, musíte se navíc přihlásit jako plátce DPH.

Pokud občas něco prodáte přes internet, například na Aukru nebo někde jinde a souhrě Váš příjem z těchto příjmu nepřesáhne za rok hranici 30.000 Kč, pak se Vaše činnost nepovažuje za podnikání a tyto příjmy nemusíte danit,

Zdroj na Lupě.