Logo ESHOP-PLUS

eshop_plus_kosik_inverzni

Tohle je logo aplikace ESHOP-PLUS. Košík je zcela originální. Nechal jsem jej nakreslit grafika podle mého zadání, a proto jej pokládám výlučně za mé vlastnictví, které proto bez mého vědomí a souhlasu zakazuji jakkoliv používat či šířit.

Proč to píšu? Hlavně asi z těchto důvidů:

  • Na českém Internetu už existuje k dnešnímu dni skoro 900 eshopu, které běží na mém softwaru a až do dnes nebylo nijak možné tyto eshopy identifikovat.
  • Marketing: asi přišla doba, kdy bych chtěl ješte více, respektive efektivněji, na svoji aplikaci (službu) upozornit, a tak získat nové, další eshopy.
  • Nechci, aby si mé dílo kdokoliv přivlastňoval a parazitoval na něm.

Logo vzniklo minulý rok a dneškem počínaje jej najdete v každém mém eshopu až úplně dole.