O2 Telefonica story 2.díl

Včera mi přišel mail se zákaznické linky O2. Vybírám z něj následující:

Pro Vaši informaci uvádím, že dle Všeobecných podmínek společnosti O2 není povinna uhrazovat Účastníkovi, popř. Uživateli, náhradu skutečné škody ani ušlého zisku, které vzniknou v důsledku:
a) omezení, přerušení, neposkytnutí či vadného poskytnutí Služby,

Nechtěl jsem po O2 aby mi hradili způsobenou škodu. Požadoval jsem, aby sami navrhli kompenzaci za jimi skutečně přiznané technické problémy na jejich síti… Slevu na paušálu… Nový telefon. Cokoliv, co by dalo pocit VIP zákazníkovi, že je skutečně VIP.