Ostré faktury, daňové doklady

Dalším faktickým rozšířením funkcionalit našeho eshopu je možnost vystavování ostrých faktur, daňových dokladů, k uzavřeným objednávkám…

Daňové doklady jsou dostupné v administraci eshopu. Zda se k dané objednávce ze zálohové faktury vygeneruje faktura, daňový doklad, zajsitíte zatržením políčka  Vystavit fakturu (daňový doklad) v momentě uzavírání objednávky. Což mimo jiné znamená, že sami můžete určit, ke které objednávce ostrou fakturu vystavit chcete a ke které ne…

PDF faktura je dostupná kdykoliv později v detailu každé uzavřené objednávky (až úplně dole v sekci Dokumenty). V případě, že jste při uzavření objednávky zaškrtli políčko s požadavkem na vystavení faktury.

Vedle toho si sami můžete samozřejmě nastavit vlastní číselnou řadu pro ostré faktury a náše aplikace se postará o kontinuitu číselné řady vystavovaných dokladů.

Jak a kde? Administrace eshopu, menu Nastavení -> Parametry eshopu, políčko Čislo přístí ostré faktury.