Prodloužení popisu další ceny u zboží

Pokud používáte u položek eshopu jejich „další ceny“, potěší vás prodloužení popisu této ceny ze stávajících 50 znaků na 100 znaků.