Produktový select box

Na základě požadavku jednoho z našich zákazníků jsem rozšířili možnosti produktového boxu.

Produktový box je ten, ve kterém jsou uvedeny skupinu sortimentu.

Nyní si můžete vybrat, zda seznam skupin bude prezentován úplně a celý viditelný přes <ul> tag se všemi svými jednotlivými položkami, nebo bude prezentován jako select box pomocí html tagu <select>.

Výhodou select boxu je to, že si můžete nadefinovat jak má být box vysoký a v případě, že v daném produktovém boxu máte více skupin než je Vámi definovaná výška select boxu, bude toto produktové menu doplněno scrollerem, který Vám umožní procházet skrze viditelné okno celou nabídku.

Dalším konfigurovatelným parametrem tohoto boxu je možnost zobrazovat i zanořené podskupiny 2. úrovně.

Konfiguraci samotného Produktového select boxu můžete provádět v administraci eshopu: menu Administrace -> Eshop -> Produktová menu

  • TYP: specifikuje zda produktové menu (seznam skupin) bude normální či právě Select Box
  • Skupiny v Select BOXu: specifikuje, zda se v produktovém select boxu budou pod samotnými hlavními skupinami zobrazovat i zanořené podskupiny
  • Déllka Select BOXu: specifikuje kolik řádků samotný produktový select box zabere (0 = délka bude spočítána dle počtu zobrazených hlavních skupin)

Všechny tyto produktové select boxy (respektive HTML tagy SELECT) mají vlastní CSS třidy, což umožňuje jejich grafickou úpravu. Pro případ, že si select box vyberete pro více produktových menu, má každý výskyt tohoto tagu vlastní třidu, což umožní každý select box upravit jinak …. (CSS class: produktovy_select_box_N, kde N je od 1 do 10)