Řazení položek zboží v eshopu …

Dopracovali jsem do eshopu možnost vlastního (zákaznického) řazení položek v eshopu.

Do teď se položky ve sekupinách řadily jen dle správcem eshopu zadané priority (číslo, řazené sestupně, znamenající, že položky s vyšší prioritou budou uváděny ve výpisu zboží nad těmi s nižší prioritou). To mělo výhodu v tom, že provozovatel eshopu mohl dle svých představ servírovat jim vybrané položky přesně jak chtěl…

Aby provozovatelé co nejvíce vyhověli potřebým svým zákazníkům, požadovali do eshopu doplnit i vlastní třízení položek dle zakazníkovi potřeby. A proto jsem doprogramovali funkcionalitu, která umožní toto vlastní třízení.

Aby třízení v eshopu „zafungovalo“, je potřeba jej v administraci eshopu povolit: menu Administrace -> Eshop -> Různá nastavení, položka Umožnit vlastní řazení v eshopu. Po zaškrtnutí této položky bude v eshopu automaticky nad sezname zboží zobrazen box pro výběr trřízení položek zboží.