Změna hesla emailové schránky

Pro naše zákazníky využívající našich webhostingových služeb pomalu začínáme poskytovat administrativní funkce, pomocí kterých mohou různě konfigurovat své jednotlivé služby.

Nově jsem rozjeli možnost změny hesla k POP3 schránce.

Aby tuto funkcionalitu mohli využít i naši partneři, rozšířili jsem služby našeho SOAP serveru o funcki es_change_pop_password().