Sublimetext: nápověda

sublime
Sublimetext je skutečně skvělý editor.

Svou rychlostí a jednoduchostí mi silně připomíná Vim, navíc ale přidává skvěle jednoduché ovládání, což ve Vimu, pokud jej sami hodně nepřihnete není tak úplně jednoduché a vyžaduje bud hodně dřiny, nebo opravdu velké zkušenosti, které získáte opravdu až po velmi dlouhé době.

CTRL + Command + M Označ vše mezi závorkami
Command + t Seznam otevřených záložek
CTRL + k, CTRL + b Sidebar
Alt + . Zavře aktuální tab
CTRL + ‚ Zobrazí panel konzole
CRTL + číslo Přepne na daný otevřený tab
CTRL + ] Indent
CTRL + [ Unindent
CRTL + l (el) Výběr řádku
CTRL + d Výběr slova a umístění kurzoru na další výskyt
F9 Seřadí řádky
CTRL + F9 Seřadí řádky (case sensitive)
CTRL + / Zakomentuje/odzakomentuje řádek s kurzorem. Funguje na každém řádku označeného bloku.
CTRL + Shift + d Zduplikuje řádek s kurzorem a vloží jej pod něj
CTRL + Shift + k Smaže celý řádek na kterým se nachází kurzor
CTRL + Shift + nahoru Posune řádek s kurzorem nahoru
CTRL + Shift + dolů Posune řádek s kurzorem dolů
CTRL + k CTRL + l Převede celé slovo ve kterém se nachází kurzor z velkých na malá písmena
CTRL + k CTRL + u Převede celé slovo ve kterém se nachází kurzor z malých na velká písmena
CTRL + t Přehodi písmenka kolem kurzoru
CTRL + Del Smaže slovo na pravo od kurzoru
CTRL + Backspace Smaže slovo na levo od kurzoru
CTRL + z Undo
CTRL + k CTRL + Backpace Smaže na řádku s kurzorem vše od pozice kurzoru k začátku řádku
CTRL + k CTRL + k Smaže na řádku s kurzorem vše od pozice kurzoru do konce řádku
CTRL + Enter Vloží prázdný řádek pod pozici kurzoru a skočí na něj
CTRL + Shift + Enter Vloží prázdný řádek nad pozici kurzoru a skočí na něj
Ctrl + P skoč kamkoliv
@symbol : najdi a jdi na zadaný symbol
#symbol : hledej v aktivím bufferu
:cislo : jdi na zadaný řádek
Ctrl + F vyhledávání v jednom souboru
Alt + R ve vyhledávacím okně vyhledávání dle regulárního výrazu
Alt + C ve vyhledávacím okně přrpínač pro case sensitive vyhledávání
Alt + W ve vyhledávání zobrazit všechny nalezené vzorky
Enter ve vyhledávacím okně: najdi další
Shift + Enter ve vyhledávání: najdi předeělý výskyt vzorku
Alt + Enter ve vyhledávání: najdi další výskyt
Ctrl + I incrementální vyhledávání
Ctrl + H najdi a nahraď okno
Ctrl + Alt + Enter v nahrazovacím okně: najdi a nahraď vše
F3 najdi další výskyt hledaného vzorku v aktivním bufferu
Shift + F3 najdi předešlý výskyt hledaného vzorku v aktivním bufferu
Alt + F3 vyber všechny výskyty hledaného vzorku v aktivním bufferu
Ctrl + Shift + F hledej (a také i nahraď) ve více bufferech zároveň
F4 najdi další výskyt vzorku v módu vyhledávání ve více bufferech
Shift + F4 najdi pžedešlý výskyt vzorku v módu vyhledávání ve více bufferech

Sublime Text 2 Documentation
Unofficial Documentations
Perfect Workflow in Sublime Text 2
SVN pro Sublime Text
RabbitVCS, Sublime
SublimeSVN
Sublime Linter
Sidebar
Blog
sublime-productivity-sample
Spacefunk theme
Spacegray theme