Update serveru: 1.fáze

Provedl jsem první fázi update jednoho ze serveru platformy ESHOP-PLUS.CZ. V tomto kroku jsem do serveru doinstaloval 2 nové HDD. Jedno SSD disk pro rychlá data a jeden kalsický disk pro denní zálohy.
Zároveň jsem provedl provedl změnu v konfiguraci automatu záloh, který už teď nově zálohuje na nový disk.

O víkendu v noci proběhne 2. krok, ve kterém přenesu aplikační data a databáze na nový velký SSD disk.