Úprava vzhledu administrace

Upravil jsem styl zobrazování prvku radio a checkbox. Došlo tak k sjednocení a zpřehlednění vzhledu administrace v různých internetových prohlížečích. Důvodem této nejednotnosti v zobrazování je různá implementace zobrazení v daném prohlížeči. To bohužel neovlivním, jen je potřeba CSS a HTML ohýbyt tak, aby se stránka zobrazovala co nejvíc identicky v každém z nich.

PS: můj výchozí prohlížeč je Firefox pro OS Linux (distribuce Fedora). Tam vypadá vše OK. 🙂

Před opravou

Export1
Zaškrtávací políčka zabírají celý řádek a jsou centrovaná na střed.

Po opravě

Snímek obrazovky pořízený 2013-05-23 07:49:49

Zaškrtávací políčka jsou zarovnaná vlevo a nejsou roztařená přes celý řádek….