Vlastní CSS pro kteroukoliv položku produktového menu

Aby každá položka v produktovém menu (skupina či podskupina) mohla vypadat zcela jinak než jakákoliv druhá, umožnili jsme v definici skupin zboží připojit ke každé skupině vlastní CSS ID.

Právě přes toto CSS ID můžete propojit jakoukoliv skupinu s její vizuální prezentaci definovanou ve vlastním CSS stylu.

Tímto můžete výrazně změnit vzhled celého produktového menu, nebo jen jediné položky v něm.