Vlastní položka, identifikátor, v hlavičce objednávky

Aby doklady vystavené v eshopu se lépe párovaly proti dalším dokladům z reálného světa, například účetnictví, umožnil jsem identifikovat každou objednávku novým, zcela provozovatelem eshopu definovaným, číslem, respektive komplexnějším označením.

Můžete tedy do hlavičky objednávky a následně i do zálohovky nadefinovat vlasní položku hlavičky. Můžete si ji sami pojmenovat a nastavit jak se bude každý doklad číslovat.

Jak na to najdete v této manuálové stránce.