Vlastní text do mailu s infem o uzavření objednávky

Abyste zákazníka eshopu mohli co nejdetailněji informovat o uzavření objednávky (expedici zboží), přidali jsme do závěrečné sekvence samotného uzavření (po kliknutí na tlačítko „Uzavřít objednávku“) možnost vložit vlastní text.

A aby celý proces byl opravdu komfortní, umožnili jsme v administraci nadefinovat si vlastní šablonu textu, která se automaticky vkládá do uzavíracího formuláře a můžete jej jen doeditovat do požadovaného tvaru.

Samozřejmě, že Váš vložený text se ukládá do stavové informace o objednávce a máte tak přehled, co jste zákazníkovi napsali.

Text šablony nastavíte v administraci eshopu: menu Administrace -> Vzhled eshopu -> Vlastní texty, pole Text (šablona) do mailu s uzavřením objednávky.