Zaokrouhlování ostré faktury

Opravil jsem funkcionalitu generování PDFka ostré faktury (daňového dokladu).
Nyní se korektně matematicky zaokrouhluje celková částka k úhradě na celé koruny s tím, že v případě provedení zaokrouhlení se do faktury vloží položka s tímto zaokrouhlením.
Vedle toho se zaokrouhlení vloží i do rekapitulace DPH pod nulovou sazbou.