Zobrazení struktury skupin zboží v produktovém menu

Opravili jsem způsob jakým jsou zobrazeny skupiny v produktovém menu (seznam skupin se zbožím).

Po kliknutí na hlavní skupinu se pod ní zobrazí seznam podskupin (v případě, že nějaké má). Po dalším kliknutí na konkrétní podskupinu se menu již zpět „nezabalí“, ale zůstane „rozbalené“ se seznamem všech podskupin v dané hlavní skupině.